ZEM-hero-9-v2

Ekosysteemi

Zero Emission Marine -ekosysteemi tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua ja tehdä yhteistyötä merenkulun hiilineutraalisuusprojektien parissa Wärtsilän johdolla.

Business Finland haastaa globaalisti toimivia suomalaisyrityksiä rakentamaan ja luotsaamaan ekosysteemejä, jotka koostuvat erityyppisistä ja -kokoisista organisaatioista. Wärtsilä on valittu yhdeksi näistä johtavista veturi-yrityksistä. Ekosysteemin projektit sitoutuvat ratkaisemaan merkittäviä tulevaisuuden haasteita, ja niillä on huomattava vaikutus Suomen hallitusohjelman tavoitteeseen kasvattaa T&K&I (tutkimus, kehitys ja innovointi) -menot 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta sekä kasvattaa työllisyys 75 prosenttiin.

ZEM-ekosysteemi tuo erilaiset meriteollisuuden osa-alueiden toimijat yhteen etsimään ratkaisuja hiilineutraaliuteen liittyviin kysymyksiin. Wärtsilä järjestää tapahtumia ja työpajoja, joissa jäsenet voivat ideoida ja jakaa tietoa innovaatioistaan muille toimijoille. ZEMin uutiskirjeessä jaetaan ekosysteemin jäsenille tietoa ajankohtaisista ekosysteemin asioista.

ZEM-ekosysteemin avaintoiminta liittyy tutkimuksen ja kehityksen toiminnan aukkojen tunnistamiseen Veturi-yritys Wärtsilän johdolla. Ekosysteemi tuo kumppanit yhteen ja mahdollistaa uusien yhteistyöhankkeiden suunnittelun.

Visio

Päästötön merenkulun tulevaisuus

Missio

Luomme taloudellisesti houkuttelevan päästöttömän merenkulun ekosysteemin, joka edistää ympäristöystävällisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja.

Tavoitteet

Ekosysteemin yhteinen panos T&K-menoihin on yli 300 M€. Tämän avulla kehitetään uutta kilpailukykyistä osaamista, henkilöstöpääomaa, sekä maailmanluokan palveluja ja ratkaisuja. Näin mahdollistetaan lisätuloja Suomelle miljardin euron vuositahdilla vuoteen 2030 mennessä.

Näin mahdollistamme meriteollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen vähenemän 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 2050 mennessä Wärtsilän Veturi-ekosysteemin tuotteet ovat hiilineutraaleja tai hiilinegatiivisia.

Toivotamme tervetulleeksi toimijat, joilla on innovatiivisia ideoita ZEMin teemoihin liittyen! Etsimme yrityksiä ja organisaatioita, jotka jakavat yhteisen vision nollapäästöisestä merenkulun tulevaisuudesta. Ekosysteemi tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden tehdä yhteistyötä uusien innovatiivisten konseptien ja liiketoimintamahdollisuuksien parissa, ja mahdollistaa siirtymän ympäristön kannalta kestävämpään tulevaisuuteen. Ekosysteemiprojektien tavoite on kehittää uusia konsepteja ja liiketoimintamahdollisuuksia ja siten vahvistaa globaalia merisektoria. Me yhdistämme toimijat yli sektorien ja toimialojen ja mahdollistamme koko arvoketjun laajuisen yhteistyön.

Kaikki ovat tervetulleita ekosysteemin jäseniksi tilaamalla ZEM-uutiskirjeen. Valitut organisaatiot, joilla on innovatiivisia projekti-ideoita, voidaan kutsua ekosysteemikumppaneiksi aloittamaan tutkimushankeyhteistyö Wärtsilän kanssa.

Tiekartta

ZEM-tiekartta kuvaa strategiset aihepiirit, jotka ovat elintärkeitä merisektorin hiilineutraaliudelle globaalilla tasolla, ja Wärtsilän niille suunnitteleman aikataulun.

Kutsumme ekosysteemijäsenet ideoimaan projekteja sekä luomaan ratkaisuja erityisesti alla oleviin aihepiireihin liittyen. Yhteistyö samoihin teemoihin liittyvissä EU-projekteissa on myös erittäin hyödyllistä ja ekosysteemin jäseniä kannustetaan etsimään yhteistyömahdollisuuksia myös niihin liittyen.

Osa aihepiireistä on Wärtsilän oman osaamisen keskiössä, mutta joihinkin aiheisiin ekosysteemin panos on erityisen tärkeää, jotta saavutetaan onnistumisia merisektorin hiilineutraaliuden haasteiden parissa. Seuraavat kuvat osoittavat, missä määrin eri aiheiden konkreettisia toimia odotetaan ekosysteemiltä.

Kukaan ei voi saavuttaa näitä kunnianhimoisia tavoitteita yksin, mutta tämä ainutlaatuinen merisektorin yhteistyöelin voi muuttaa vision todellisuudeksi
Hannu Mäntymää, toimitusjohtaja, Wärtsilä Finland
Group 981

Uudet teknologiat

Dia-2

Vihreät polttoaineet

Dia-3

Optimoidut operaatiot

Dia-4

Liiketoimintamallit

Wärtsilän työpanos
Ekosysteemin työpanos

Tutkimusaiheet

Kutsumme ekosysteemin jäsenet ideoimaan projekteja ja luomaan ratkaisuja erityisesti alla oleviin aiheisiin liittyen. Kannustamme jäseniä yhteistyöhön EU-hankkeissa samoihin aihepiireihin liittyen.

Uuden tiedon luominen

 • Riskien hallinta
 • Sektori-integraatio ja lainsäädäntö
 • Vihreiden polttoaineiden materiaalikysymykset
 • Resilienssi
 • Päästöjen valvonta
 • Kyberturvallisuus
 • Turvallisuus

Simulaatiot/mallinnus

 • Polttokonseptit
 • Moottorin ja propulsion tehokkuus
 • Energiaoptimointi ja tekoäly
 • Päästöennusteet tietomallinnuksella
 • Tietomallinnus ja ohjelmointirajapinnat
 • Pilottihankkeet sovellusten integrointiin

Uudet ratkaisut

 • Ex-situ metanointi
 • Vihreiden polttoaineiden varastointi ja logistiikka
 • Päästöjenvähennyskonseptit (kaasut, melu)
 • Pilvisovellusalustat ja -rajapinnat
 • Kaupalliset mallit polttoaineelle ja päästöjen vähennykselle
 • Kaupalliset elinkaarimallit vaihtoehtoisille polttoaineille

Markkinatutkimukset

 • Sosioekonomiset tutkimukset
 • Polttokonseptit
 • Vihreiden polttoaineiden kustannus ja saatavuus

Suomalaisille yrityksille ZEM-ekosysteemi mahdollistaa rahoituksen hakemisen Business Finlandin Veturi-rahoitusohjelmasta. Yhteistyö eri Veturi-ekosysteemien kesken on erittäin suositeltavaa!

Ei-suomalaiset tahot ovat tervetulleita osallistumaan ekosysteemiprojekteihin, mutta niillä ei ole mahdollisuutta hakea Business Finlandin rahoitusta. Jäseniä kannustetaan etsimään yhteistyömahdollisuuksia myös EU-rahoituksen kautta.

Business Finlandin rahoituksen hakeminen edellyttää keskustelua hankkeen aiheesta ZEM-ohjelman johdon kanssa. Ota meihin yhteyttä!

Seuraavan hakemuskierroksen viimeinen jättöpäivämäärä on 13.4.2023. Täältä löydät hyödyllistä tietoa Business Finlandin sivuilta Veturista ja rahoituksen hakemisen ohjeet.

Business Finlandin ohjeet

 

ZEM-esitysmateriaaleja voi hyödyntää esitellessään hanketta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Voit käyttää näitä dioja omien tarpeidesi mukaan!

Zero Emission Marine -esitysmateriaalit

Miten liittyä ekosysteemiin?

Jos organisaatiollasi on ZEM:n aihepiireihin liittyvä innovatiivinen projekti-idea ja haluatte liittyä ekosysteemiin, jätä meille yhteystietosi ja lyhyt kuvaus ideastasi, ja me otamme sinuun yhteyttä!
Ota yhteyttä