ZEM-hero-7-v2

Zero Emission Marine -teemat

Vihreä siirtymä on saavuttamassa merenkulun ekosysteemit

Zero Emission Marine kehittää teknologioita, jotka edistävät eri alusten ja satamatoimintojen päästöjen vähentämistä. Teemoihin sisältyy vihreiden polttoaineteknologioiden ja -tuotannon kehittäminen. Lisäksi päästövähennyksiä saavutetaan optimoitujen ja automatisoitujen toimintojen sekä energiatehokkuuteen ja elinkaaripalveluihin perustuvien liiketoimintamallien avulla.

Group 931

Uudet teknologiat

Lue lisää
Group 941

Vihreät polttoaineet

Lue lisää
Group 936

Optimoidut operaatiot

Lue lisää
Group 926

Liiketoimintamallit

Lue lisää

Tässä teemassa kehitetään teknologioita, jotka voivat hyödyntää vihreitä polttoaineita ja niiden seoksia. Kehitetään vety-, ammoniakki- ja biopolttomoottoriratkaisuja sekä apu- ja ohjausjärjestelmiä ja energian varastointiratkaisuja.

Tavoite

  • Tavoitteena on kehittää edistyksellisimpiä teknologioita Zero Emission Marinen polttomoottorikonseptiin uusille aluksille sekä jälkiasennuksille. Energianvarastointiratkaisuja kehitetään tukemaan moottorijärjestelmiä ja myös erilliskäyttöön.
Lue lisää

Tässä teemassa kehitetään vihreitä polttoaineita ja jakelujärjestelmiä vedylle, synteettisille polttoaineille ja ammoniakille. Lisäksi kehitetään hiilidioksidin talteenottoa ja sen hyödyntämistä synteettisten polttoaineiden tuottamiseksi.

Tavoite

  • Tavoitteena on löytää parhaat hiilineutraalit sekä hiilinegatiiviset polttoainevaihtoehdot huomioiden olemassa olevat moottori- ja tuotantoteknologiat.
Lue lisää

Tässä teemassa suunnitellaan, kehitetään ja otetaan käyttöön järjestelmiä, joiden avulla siirrytään asteittain päätöksenteon tuesta ja etäkäytöstä autonomiseen toimintaan koko navigoinnin ja aluksen käytön ja automaation osalta.

Tavoite

  • Tavoitteena on optimoida laivastojen ja alusten operointia, jotta voidaan vähentää energian kulutusta ja siihen liittyviä päästöjä, ja näin tuottaa lisäarvoa ekosysteemille.
Lue lisää

Tässä teemassa luodaan yhdessä ekosysteemikumppanien kanssa uusia liiketoimintamalleja, joissa keskitytään elinkaaren päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuteen.

Tavoite

  • Tavoitteena on luoda liiketoimintamalli, jonka keskiössä on elinkaaren päästöjen vähentäminen, ja riskin ja lisäarvon jakaminen asiakkaan kanssa.
Lue lisää