ZEM-hero-2-v2

Teknologiaratkaisut vihreille polttoaineille

Kehitämme teknologioita, jotka voivat käyttää vihreitä polttoaineita, ja nopeutamme niiden käyttöönottoa

Tässä teemassa ZEM-ekosysteemi kehittää moottoriteknologioita ja energianvarastointijärjestelmiä yhdessä mahdollisten asiakkaiden sekä sopivien toimittajien ja tutkijoiden kanssa. Näin mahdollistetaan taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävien uusien ratkaisujen nopea käyttöönotto.

Päätavoitteemme on kehittää edistyksellisimpiä teknologioita Zero Emission Marinen polttomoottorikonseptiin sekä uusille aluksille että jälkiasennuksille. Kehitämme lisäksi energian varastointiratkaisuja tukemaan moottoriteknologioita sekä erilliskäyttöön.

Keskeiset tutkimusaiheet:
  • Polttomoottorikonseptit vedylle ja järjestelmätason teknologiat
  • Polttomoottorikonseptit ammoniakille ja järjestelmätason teknologiat
  • Polttomoottorikonseptit etanolille ja metanolille (erityisesti biopohjaisille) ja järjestelmätason teknologiat
  • Sekoitepolttoaineiden käyttö
  • Jälkikäsittely jäännöspäästöjen poistamiseksi
  • Energianvarastointiratkaisut sähkölle ja lämmölle
technologies_icon

Projektit

Tässä osiossa esittelemme käynnistyneet ZEM-ekosysteemiprojektit sekä niihin osallistuvat kumppanit.

Ohjeistus ZEM-projektin hakemiseen on esitetty Ekosysteemi-sivulla.

Lisätietoa projekteista voit lukea uutisartikkeleistamme:

MASCOT

MASCOT (Materials for CO2-neutral processes in resource-intensive industries) on yhteistutkimushanke, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiinmateriaalien käytettävyyshaasteisiin. Projektissa on mukana kuusi yritystä ja kaksi tutkimuslaitosta, jotka yhdistävät voimansa uuden tiedon tuottamiseksi ja edelläkävijäaseman saavuttamiseksi kansainvälisillä kasvumarkkinoilla. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 7.2 M€. MASCOTissa saavutetut tulokset parantavat merkittävästi suomalaisten hiilineutraalien teollisuusprosessien luotettavuutta, turvallisuutta ja kilpailukykyä.

Kumppanit: VTT, Oulun yliopisto, Andritz, Exote, Metso Outotec, Neste, Nordic Tank ja Wärtsilä.

Silent Engine

Silent Engine -projektissa kehitetään meluttomia ja tärinättömiä merenkulun ratkaisuja yhdessä teollisuuden kanssa. Tavoitteena on edistää Suomen koneteollisuuden sopeutumista alan tiukentuviin vaatimuksiin ja luoda samalla kestäviä ja kilpailukykyisiä koneistoja. Tavoitteena on kehittää uudet vaatimukset täyttäviä hiljaisia ja tärinättömiä innovaatioita tarkastelemalla ratkaisuja kokonaisvaltaisesti eikä yksittäisin askelin. Kolmivuotinen tutkimushanke alkaa 1. lokakuuta 2022. Business Finland rahoittaa 70 % hankkeen kokonaiskustannuksesta, joka on 1,33 M€. Lopun kattavat hankkeen yritysosapuolet ja Vaasan yliopisto.

Kumppanit: Vaasan yliopisto, AGCO Power, KONE, Meyer Turku, Vibrol, Wärtsilä

Oletko kiinnostunut liittymään ekosysteemiin? Ota yhteyttä yhteistyön aloittamiseksi!

Ota yhteyttä

Uutiset ja & tapahtumat teemasta Uudet teknologiat

Silent Engine stock

Meluttomuutta merelle – meriliikenteeseen yhä hiljaisempia koneistoja

Meriliikenteen melu häiritsee ympäristöä ja vähentää matkustusmukavuutta. Business Finland on myöntänyt rahoituksen Vaasan yliopiston Silent Engine -tutkimushankkeelle, jossa yliopiston VEBIC-tutkimusalustan laboratorioissa kehitetään meluttomia ja tärinättömiä merenkulun ratkaisuja yhdessä teollisuuden kanssa. Tavoitteena on edistää Suomen koneteollisuuden sopeutumista alan tiukentuviin vaatimuksiin ja luoda samalla kestäviä ja kilpailukykyisiä koneistoja.
Lue artikkeli Meluttomuutta merelle – meriliikenteeseen yhä hiljaisempia koneistoja
New-technologies-2

Tutkimusaihe esittelyssä: ekosysteemin avulla kehitetään vihreiden polttoaineiden käyttöönottoa edistäviä teknologioita

Yksi ZEM-ekosysteemin keskeisistä tutkimusaiheista liittyy vihreiden polttoaineiden käyttöä edistäviin teknologioihin. Tutkimusaiheen vetäjä Kaj Portin Wärtsilästä kertoo, kuinka yrityksen valmistamia moottoreita ja järjestelmiä kehitetään polttoainejoustaviksi.
Lue artikkeli Tutkimusaihe esittelyssä: ekosysteemin avulla kehitetään vihreiden polttoaineiden käyttöönottoa edistäviä teknologioita
vtt-aerial-shot-winding-road-through-forest

Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimus sai merkittävän tutkimus- ja kehitysrahoituksen Business Finlandilta

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen MASCOT-projektille, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiin materiaalien käytettävyyshaasteisiin ja luo tietopohjan niiden luotettavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.
Lue artikkeli Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimus sai merkittävän tutkimus- ja kehitysrahoituksen Business Finlandilta
Group 916