ZEM-hero-2-v2

Teknologiaratkaisut vihreille polttoaineille

Kehitämme teknologioita, jotka voivat käyttää vihreitä polttoaineita, ja nopeutamme niiden käyttöönottoa

Tässä teemassa ZEM-ekosysteemi kehittää moottoriteknologioita ja energianvarastointijärjestelmiä yhdessä mahdollisten asiakkaiden sekä sopivien toimittajien ja tutkijoiden kanssa. Näin mahdollistetaan taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävien uusien ratkaisujen nopea käyttöönotto.

Päätavoitteemme on kehittää edistyksellisimpiä teknologioita Zero Emission Marinen polttomoottorikonseptiin sekä uusille aluksille että jälkiasennuksille. Kehitämme lisäksi energian varastointiratkaisuja tukemaan moottoriteknologioita sekä erilliskäyttöön.

Keskeiset tutkimusaiheet:
  • Polttomoottorikonseptit vedylle ja järjestelmätason teknologiat
  • Polttomoottorikonseptit ammoniakille ja järjestelmätason teknologiat
  • Polttomoottorikonseptit etanolille ja metanolille (erityisesti biopohjaisille) ja järjestelmätason teknologiat
  • Sekoitepolttoaineiden käyttö
  • Jälkikäsittely jäännöspäästöjen poistamiseksi
  • Energianvarastointiratkaisut sähkölle ja lämmölle
technologies_icon

Projektit

Täältä löydät käynnistyneet ZEM-ekosysteemiprojektit sekä niihin osallistuvat kumppanit.

Ohjeistus ZEM-projektin hakemiseen on esitetty Ekosysteemi-sivulla.

Lisätietoa projekteista voit lukea uutisartikkeleistamme:

MASCOT

MASCOT (Materials for CO2-neutral processes in resource-intensive industries) on yhteistutkimushanke, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiinmateriaalien käytettävyyshaasteisiin. Projektissa on mukana kuusi yritystä ja kaksi tutkimuslaitosta, jotka yhdistävät voimansa uuden tiedon tuottamiseksi ja edelläkävijäaseman saavuttamiseksi kansainvälisillä kasvumarkkinoilla.

Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 7.2 M€. MASCOTissa saavutetut tulokset parantavat merkittävästi suomalaisten hiilineutraalien teollisuusprosessien luotettavuutta, turvallisuutta ja kilpailukykyä.

Kumppanit: VTT, Oulun yliopisto, Andritz, Exote, Metso Outotec, Neste, Nordic Tank ja Wärtsilä.

Silent Engine

Silent Engine -projektissa kehitetään meluttomia ja tärinättömiä merenkulun ratkaisuja yhdessä teollisuuden kanssa. Tavoitteena on edistää Suomen koneteollisuuden sopeutumista alan tiukentuviin vaatimuksiin ja luoda samalla kestäviä ja kilpailukykyisiä koneistoja. Tavoitteena on kehittää uudet vaatimukset täyttäviä hiljaisia ja tärinättömiä innovaatioita tarkastelemalla ratkaisuja kokonaisvaltaisesti eikä yksittäisin askelin.

Kolmivuotinen tutkimushanke alkaa 1. lokakuuta 2022. Business Finland rahoittaa 70 % hankkeen kokonaiskustannuksesta, joka on 1,33 M€. Lopun kattavat hankkeen yritysosapuolet ja Vaasan yliopisto.

Kumppanit: Vaasan yliopisto, AGCO Power, KONE, Meyer Turku, Vibrol, Wärtsilä

CASEMATE

CASEMATE-projekti (Computer-Aided Systems Engineering for Marine Advanced Technology for the Environment) keskittyy uusien nollahiilisiin polttoaineisiin perustuvien moottoreiden kehittämiseen mallipohjaisen järjestelmäsuunnittelun (Model Based System Engineering, MBSE) avulla.

Hanke on käynnistetty 1. lokakuuta 2022, ja se kestää kolme vuotta. Hankkeen kokonaisarvo on 3 miljoonaa euroa, josta Business Finland rahoittaa 70% ja loput katetaan mukana olevien yritysten ja tutkimuslaitosten rahoitusosuuksilla.

Kumppanit: University of Oulu, University of Vaasa, Aalto University, Åbo Akademi, Tampere University, AGCO Power, Meyer Turku, Global Boiler Works, Dassault Systemès, InfiniSpring, Wärtsilä

GECFD

VTT:n koordinoimassa GECFD-tutkimushankkeessa luodaan avoin simulaatio- ja yhteistyöalusta vihreiden polttoaineiden vaatimien uusien teknologioiden kehitykseen ja niiden käytön digitaaliseen mallintamiseen. Digitaalisilla työkaluilla mahdollistetaan uusien teknologioiden kustannustehokkaampi kehitystyö sekä merkittävästi nopeampi tulo markkinoille.

Projekti kuuluu osana kahteen Business Finlandin Veturi-ekosysteemiin: Wärtsilän ”Zero Emission Marine” (ZEM) ja Nesteen ”Novel sustainable & scalable solutions for transportation and chemicals”. Tutkimusprojektia koordinoi VTT ja rahoittaa Business Finland. Projektin kokonaisbudjetti on 1.1 M€.

Kumppanit: VTT, Wärtsilä, Neste, AGCO Power, Koja, Vahterus

HENNES

HENNES-tutkimushankkeessa tutkitaan vedyn palamisen fysiikkaa ja kemiaa. Edistyneiden 3D simulointimenetelmien ja kokeellisen tutkimuksen yhdistäminen on hankkeessa avainroolissa. Vedyn perusominaisuuksia selvittävän tutkimusprojektin tuloksia voivat hyödyntää niin tiedeyhteisö ja kuin teollisuus.

Tutkimus on osa Wärtsilän Zero Emission Marine -ekosysteemihanketta, jonka tavoitteena on edesauttaa muun muassa nollapäästöisen meritekniikan kehittämistä. Business Finland on myöntänyt HENNES-hankkeelle 1,7 miljoonan euron rahoituksen.

Kumppanit: Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, Wärtsilä, AGCO Power, Oilon, Finno Exergy, Vahterus, Auramarine, KK-Palokonsultti Oy, P2X Solutions.

Oletko kiinnostunut liittymään ekosysteemiin? Ota yhteyttä yhteistyön aloittamiseksi!

Ota yhteyttä

Uutiset ja & tapahtumat teemasta Uudet teknologiat

Medium-Layers

VTT nopeuttaa uusien polttoaineteknologioiden kaupallistamista vihreän moottorin simuloinnilla

Siirtymä fossiilittomiin polttoaineisiin edellyttää uusia teknologioita. VTT:n koordinoimassa GECFD-tutkimushankkeessa luodaan avoin simulaatio- ja yhteistyöalusta vihreiden polttoaineiden vaatimien uusien teknologioiden kehitykseen ja niiden käytön digitaaliseen mallintamiseen.
Lue artikkeli VTT nopeuttaa uusien polttoaineteknologioiden kaupallistamista vihreän moottorin simuloinnilla
Silent Engine stock

Meluttomuutta merelle – meriliikenteeseen yhä hiljaisempia koneistoja

Meriliikenteen melu häiritsee ympäristöä ja vähentää matkustusmukavuutta. Business Finland on myöntänyt rahoituksen Vaasan yliopiston Silent Engine -tutkimushankkeelle, jossa yliopiston VEBIC-tutkimusalustan laboratorioissa kehitetään meluttomia ja tärinättömiä merenkulun ratkaisuja yhdessä teollisuuden kanssa. Tavoitteena on edistää Suomen koneteollisuuden sopeutumista alan tiukentuviin vaatimuksiin ja luoda samalla kestäviä ja kilpailukykyisiä koneistoja.
Lue artikkeli Meluttomuutta merelle – meriliikenteeseen yhä hiljaisempia koneistoja
Group 916