ZEM-hero-6-v2

Autonomian tason kasvattaminen automatisoitujen ja optimoitujen operaatioiden avulla

Kehitämme automatisoituja ja optimoituja operaatioita järjestelmän älykkyyden ja tehokkuuden parantamiseksi sekä päästövähennyksien saavuttamiseksi.

Kehitämme automatisoituja ja optimoituja operaatioita järjestelmän älykkyyden ja tehokkuuden parantamiseksi sekä päästövähennyksien saavuttamiseksi.

Päätavoitteemme on optimoida laivastojen   ja alusten operointia voidaksemme vähentää niiden energiankulutusta ja siten myös päästöjä, ja näin tuottaa lisäarvoa ekosysteemille.

Keskeiset tutkimusaiheet:
  • Pilvipalvelualusta ja käyttölliittymä sekä laivalla että verkossa
  • Optimoinnin ja autonomisen toiminnan mahdollistavien tekoälymallien, ohjelmointirajapintojen sekä kirjastojen kehittäminen energiankäytön ja päästöjen määrittämiseksi
  • Avointen ohjelmointirajapintojen kehittäminen alusten laitteistointegrointeja varten; uusien datalähteiden, laitteistojen ja sensorien integrointi.
  • Sovelluskehitys, joka tukee näkyvyyttä (seuranta, tietoisuus, raportointi), operoinnin optimointia sekä integrointia autonomisen käytön kanssa koko teknologiakentän osalta.
optimised_icon

Löydät käynnistyneet ZEM-ekosysteemiprojektit sekä niihin osallistuvat kumppanit Rahoitetut projektit -sivulta.

Ohjeistus ZEM-projektin hakemiseen on esitetty Ekosysteemi-sivulla.

Lisätietoa projekteista voit lukea uutisartikkeleistamme:

Oletko kiinnostunut liittymään ekosysteemiin? Ota yhteyttä yhteistyön aloittamiseksi!

Ota yhteyttä

Uutiset ja tapahtumat teemasta Optimoidut operaatiot

Automated-operations-2

Tutkimusaihe esittelyssä: automatisoituihin ja optimoituihin toimintoihin tarvitaan asiantuntemusta ja erikoistuneita sovelluskehittäjiä

Zero Emisson Marine (ZEM)-ekosysteemin yhtenä tutkimusaiheena laivastoihin ja aluksiin kehitetään automatisoituja ja optimoituja toimintoja meriliikenteen tehokkuuden lisäämiseksi. Kehitystyön tavoitteena on vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä sekä lisätä toimintojen turvallisuutta ja luotettavuutta ottamalla käyttöön uusia älykkäitä teknologioita.
Lue artikkeli Tutkimusaihe esittelyssä: automatisoituihin ja optimoituihin toimintoihin tarvitaan asiantuntemusta ja erikoistuneita sovelluskehittäjiä
Group 916