ZEM-hero-5-v2

Laivojen energiate-hokkuus uudelle tasolle datan avulla

Åbo Akademin johtama tutkimushanke Data Analytics for Zero Emission Marine (DAZE) tutkii datan käyttöä merenkulun päästöjen merkittävään vähentämiseen. Maailmanlaajuisesti on mahdollista vähentää merenkulun energiankulutusta yli 50 %:lla   vähentämällä nopeutta ja parantamallaa satamaoperaatioiden tehokkuutta, sekä potkurilaitteiden, voimantuoton ja aluksen sisäistä energiatehokkuutta. 

DAZE-hankkeessa käytetään aluksella kerättyä dataa alusten energiatehokkuuden analysointiin käyttämällä aluksen komponenttien energiamalleja ja tarjoamalla työkalut reaaliaikaiseen energiatehokkuuden optimointiin. Dataa käytetään myös mallipohjaiseen komponenttien valvontaan, joka mahdollistaa suorituskyvyn optimoinnin ja kehittyneet diagnostiikkatoiminnot. Hanke kehittää laskenta-arkkitehtuuria uudenlaiseen reunalaskennan ja pilvipalvelujen yhteiskäyttöön (Edge-Cloud continuum). 

Energia-analyysiä käytetään uusien potkurilaite- ja voimantuotto päivitysten analysointiin ja parantamaan ymmärrystä siitä, miten alusten hybridisointi voi parantaa suorituskykyä. Sähköistyminen ja ammoniakkiin perustuvien polttoaineiden käyttö vaativat seuraavan tason energiatehokkuutta tarjotakseen kilpailukykyisiä aluksia merenkulkuyrityksille. 

– Odotamme DAZEn tuottavan konsepteja aluksien datan keräämiseksi ja analysoimiseksi, jotka mahdollistavat automaattisen päätöksenteon energiankulutuksen optimoimiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Datan mallintamisen odotetaan ennustavan taloudellisesti edullisinta tapaa vähentää päästöjä haluttujen vähennystavoitteiden mukaisesti, sanoo Kenneth Widell, vanhempi projektipäällikkö Wärtsilässä, joka johtaa Zero Emission Marine -ohjelmaa. 


– DAZE-projektin kautta Åbo Akademi voi olla mukana edistämässä seuraavan sukupolven merenkulkua, jossa energiatehokkuus ja nollapäästöt ovat etusijalla. Pitkä kokemus yhteistyöstä Suomen länsirannikon merenkulkuklusterin kanssa vahvistuu entisestään. Samalla pääsemme tekemään yhteistyötä sekä Suomessa että Pohjoismaissa teknisten korkeakoulujen kanssa nollapäästöihin tähtäävällä teknologialla, Jerker Björkqvist sanoo tietotekniikan vanhempi yliopistolehtori Åbo Akademissa ja DAZE-projektin koordinaattori. 

Tutkimushanke DAZE on Business Finlandin rahoittama ja projektipartnerit ovat Åbo AkademiTampereen yliopistoVaasan yliopistoOulun yliopistoAalto yliopistoWärtsiläWasalineWapiceSiloAI, Nextfour ja Meriaura. Hanke alkaa syyskuussa 2023 ja kestää kolme vuotta. 

DAZE-hanke liittyy suoraan Business Finland Veturi -ekosysteemiin ”Zero Emission Marine” (ZEM) -ohjelmaan, jota johtaa Wärtsilä (2022–2025). 

Lisätietoja antaa:

Jerker Björkqvist, vanhempi yliopistonlehtori, Åbo Akademi 
jerker.bjorkqvist@abo.fi,  
+358 50 4096335