ZEM-hero-7-v2

Rahoitetut projektit

Löydä alapuolelta käynnistyneet Zero Emission Marine -ekosysteemiprojektit sekä niihin osallistuvat kumppanit.

Uudet teknologiat

Rahoitetut projektit, jotka ovat mukana vihreiden polttoaineiden käytön mahdollistavien teknologioiden kehityksessä ja niiden käyttöönoton nopeuttamisessa.

vtt-aerial-shot-winding-road-through-forest

MASCOT

MASCOT (Materials for CO2-neutral processes in resource-intensive industries) on yhteistutkimushanke, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiinmateriaalien käytettävyyshaasteisiin. Projektissa on mukana kuusi yritystä ja kaksi tutkimuslaitosta, jotka yhdistävät voimansa uuden tiedon tuottamiseksi ja edelläkävijäaseman saavuttamiseksi kansainvälisillä kasvumarkkinoilla.

Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 7.2 M€. MASCOTissa saavutetut tulokset parantavat merkittävästi suomalaisten hiilineutraalien teollisuusprosessien luotettavuutta, turvallisuutta ja kilpailukykyä.

Kumppanit: VTT, Oulun yliopisto, Andritz, Exote, Metso Outotec, Neste, Nordic Tank ja Wärtsilä

Lue lisää.
Silent Engine stock

Silent Engine

Silent Engine -projektissa kehitetään meluttomia ja tärinättömiä merenkulun ratkaisuja yhdessä teollisuuden kanssa. Tavoitteena on edistää Suomen koneteollisuuden sopeutumista alan tiukentuviin vaatimuksiin ja luoda samalla kestäviä ja kilpailukykyisiä koneistoja. Tavoitteena on kehittää uudet vaatimukset täyttäviä hiljaisia ja tärinättömiä innovaatioita tarkastelemalla ratkaisuja kokonaisvaltaisesti eikä yksittäisin askelin.

Kolmivuotinen tutkimushanke alkaa 1. lokakuuta 2022. Business Finland rahoittaa 70 % hankkeen kokonaiskustannuksesta, joka on 1,33 M€. Lopun kattavat hankkeen yritysosapuolet ja Vaasan yliopisto.

Kumppanit: Vaasan yliopisto, AGCO Power, KONE, Meyer Turku, Vibrol, Wärtsilä

Lue lisää.
pexels-janrune-smenes-reite-3808628

CASEMATE

CASEMATE-projekti (Computer-Aided Systems Engineering for Marine Advanced Technology for the Environment) keskittyy uusien nollahiilisiin polttoaineisiin perustuvien moottoreiden kehittämiseen mallipohjaisen järjestelmäsuunnittelun (Model Based System Engineering, MBSE) avulla.

Hanke on käynnistetty 1. lokakuuta 2022, ja se kestää kolme vuotta. Hankkeen kokonaisarvo on 3 miljoonaa euroa, josta Business Finland rahoittaa 70% ja loput katetaan mukana olevien yritysten ja tutkimuslaitosten rahoitusosuuksilla.

Kumppanit: University of Oulu, University of Vaasa, Aalto University, Åbo Akademi, Tampere University, AGCO Power, Meyer Turku, Global Boiler Works, Dassault Systemès, InfiniSpring, Wärtsilä

Lue lisää.
Group 961

GECFD

VTT:n koordinoimassa GECFD-tutkimushankkeessa luodaan avoin simulaatio- ja yhteistyöalusta vihreiden polttoaineiden vaatimien uusien teknologioiden kehitykseen ja niiden käytön digitaaliseen mallintamiseen. Digitaalisilla työkaluilla mahdollistetaan uusien teknologioiden kustannustehokkaampi kehitystyö sekä merkittävästi nopeampi tulo markkinoille.

Projekti kuuluu osana kahteen Business Finlandin Veturi-ekosysteemiin: Wärtsilän ”Zero Emission Marine” (ZEM) ja Nesteen ”Novel sustainable & scalable solutions for transportation and chemicals”. Tutkimusprojektia koordinoi VTT ja rahoittaa Business Finland. Projektin kokonaisbudjetti on 1.1 M€.

Kumppanit: VTT, Wärtsilä, Neste, AGCO Power, Koja, Vahterus

Lue lisää.
Pyörteilevä, turbulentti vetyiekki (simulointikuva). Ilya Morev ja Ville Vuorinen, Aalto-yliopisto_Original

HENNES

HENNES-tutkimushankkeessa tutkitaan vedyn palamisen fysiikkaa ja kemiaa. Edistyneiden 3D simulointimenetelmien ja kokeellisen tutkimuksen yhdistäminen on hankkeessa avainroolissa. Vedyn perusominaisuuksia selvittävän tutkimusprojektin tuloksia voivat hyödyntää niin tiedeyhteisö ja kuin teollisuus.

Tutkimus on osa Wärtsilän Zero Emission Marine -ekosysteemihanketta, jonka tavoitteena on edesauttaa muun muassa nollapäästöisen meritekniikan kehittämistä. Business Finland on myöntänyt HENNES-hankkeelle 1,7 miljoonan euron rahoituksen.

Kumppanit: Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, Wärtsilä, AGCO Power, Oilon, Finno Exergy, Vahterus, Auramarine, KK-Palokonsultti Oy, P2X Solutions

Lue lisää.
cropped-favicon-1.png

FUSE

Future Shipping Electrified (FUSE) -projekti keskittyy merenkulun sähköistämiseen, ohjelmistojen elinkaarisimulaatioihin, oppimisjärjestelmiin ja innovatiivisten digitaalisten kaksoisratkaisujen hyödyntämiseen liittyviin toiminta- ja liiketoimintamalleihin.

Hanke on saanut Business Finlandilta ja Ahvenanmaan hallinnolta yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ja sillä odotetaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus ilmastoneutraalien ratkaisujen kehittämiseen kotimaan merenkulkualalla. Projektia koordinoi PBI Research Institute.

Kumppanit: Rauma Marine Constructions, Carinafour, Aalto University, Åbo Akademi University, Viking Line

Lue lisää.

Optimoidut operaatiot

Projektit, jotka kehittävät automatisoituja ja optimoituja operaatioita järjestelmien älykkyyden ja tehokkuuden parantamiseksi sekä päästövähennyksien saavuttamiseksi.

AdobeStock_282420865

DAZE

Tutkimushanke Data Analytics for Zero Emission Marine (DAZE) tutkii datan käyttöä merenkulun päästöjen merkittävään vähentämiseen. Maailmanlaajuisesti on mahdollista vähentää merenkulun energiankulutusta yli 50 %:lla   vähentämällä nopeutta ja parantamallaa satamaoperaatioiden tehokkuutta, sekä potkurilaitteiden, voimantuoton ja aluksen sisäistä energiatehokkuutta. Åbo Akademin koordinoi projektia.

Hanke alkaa syyskuussa 2023 ja kestää kolme vuotta.

Kumppanit:  Åbo Akademi, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto, Oulun yliopisto, Aalto yliopisto, Wärtsilä, Wasaline, Wapice, SiloAI, Nextfour ja Meriaura

Lue lisää.

Liiketoimintamallit

Projektit, jotka luovat liiketoimintamalleja, joiden keskiössä on elinkaaren päästöjen vähentäminen, ja joka perustuu riskin ja lisäarvon jakamiseen asiakkaan kanssa.

Ship at sea at sunset

Green Connect

Kauppakorkeakoulun tutkimus keskittyy erityisesti markkinaehtoisiin, vihreisiin kuljetusratkaisuihin, joiden päästövähennykset olisivat markkinastandardeja ja tulevaa lainsäädäntöä kunnianhimoisempia. Nämä auttaisivat paitsi nopeuttamaan vihreää siirtymää, myös luomaan yrityksille kilpailuetua ja erottautumaan markkinoilla.

Hanke kestää 2023-2025

Kumppanit:  Ahola Transport, CMA CGM, ESL Shipping, Finnlines, Gasum, P2X Solutions, SSAB, UPM-Kymmene ja Wärtsilä

Lue lisää.

Miten liittyä ekosysteemiin?

Ohjeistus ZEM-projektin hakemiseen on esitetty Ekosysteemi-sivulla.
Ota selvää