ZEM-hero-5-v2

Meluttomuutta merelle – meriliikenteeseen yhä hiljaisempia koneistoja

Meriliikenteen melu häiritsee ympäristöä ja vähentää matkustusmukavuutta. Business Finland on myöntänyt rahoituksen Vaasan yliopiston Silent Engine -tutkimushankkeelle, jossa yliopiston VEBIC-tutkimusalustan laboratorioissa kehitetään meluttomia ja tärinättömiä merenkulun ratkaisuja yhdessä teollisuuden kanssa. Tavoitteena on edistää Suomen koneteollisuuden sopeutumista alan tiukentuviin vaatimuksiin ja luoda samalla kestäviä ja kilpailukykyisiä koneistoja.

Silent Engine -hankkeen tavoitteena on kehittää uudet vaatimukset täyttäviä hiljaisia ja tärinättömiä innovaatioita tarkastelemalla ratkaisuja kokonaisvaltaisesti eikä yksittäisin askelin.

– Esimerkiksi uusissa palamisteknologioissa äänen voimistuminen on suurempi päästöhaitta kuin pakokaasun koostumus, sanoo Vaasan yliopiston apulaisprofessori Maciej Mikulski. Hän toimii Silent Engine -hankkeen vastuullisena johtajana.

– Pyrimme raivaamaan tämän esteen pois, mutta parannamme myös tutkimuksen laatua yhdistämällä melu-, tärinä-, puhtaus- ja tehokkuusasiat samaan tutkimuskokonaisuuteen. Menetelmien kehittäminen on oleellinen osa hanketta, jotta voimme hallita monimutkaista kokonaisuutta nykyistä tarkemmin ja luoda yhä parempia koneistoratkaisuja.

Hankkeen päätutkija Vaasan yliopisto paneutuu kahteen moottorimeluun liittyvään ilmiöön: ilman mukana etenevään ääneen ja pakokaasumeluun. Yrityskumppaneista Wärtsilä ja Vibrol syventyvät värähtelyherätteiden tuottaman melun analysointiin ja vähentämiseen omissa hankkeissaan.

­– Silent Engine -projektissa syntyvä korkeatasoinen äänen ja värähtelyn hallintaan tähtäävä osaaminen luo edellytyksiä teollisuudelle vastata kiristyviin melupäästövaatimuksiin. Ääni- ja värähtelyosaamisessa on tunnistettu kansallinen osaamis- ja resurssipuute. Projektissa tavoitelluilla tuloksilla odotetaan olevan merkittäviä vaikutuksia elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittymiseen. Projekti edistää teollisuuden siirtymistä hiilineutraaleihin polttoaineisiin, kertoo Business Finlandin johtava asiantuntija Sisko Sipilä

Silent Engine -hanke on osa Business Finlandin vuosiksi 2022–2025 rahoittamaa ja Wärtsilän alulle panemaa Veturi-ohjelmaa ”Zero Emission Marine” (ZEM). Käynnistyvä hanke huolehtii muun muassa siitä, että uusiutuvien polttoaineiden käytön mahdollistavat tekniikat täyttävät kaikki päästöille – myös meluttomuudelle – asetetut vaatimukset. Hanke on siten myös yliopiston VEBIC-tutkimusalustan strategian mukainen. 

– Silent Engine on yksi virstanpylväs ZEM-ohjelmassamme. Asiakkaamme arvostavat hiljaisia ja tärinättömiä aluksia. Meille on tärkeää pitää melu ja tärinä aisoissa, kun otamme käyttöön uusia polttoaineita. Tässä hankkeessa etsimme uusia menetelmiä melun vähentämiseksi ja kehitämme erityisesti simulointimalleja. Hankkeen tuottama asiantuntemus nopeuttaa siirtymistä hiilineutraaleihin polttoaineisiin meriteollisuudessa, sanoo Wärtsilän Hannu Tienhaara, GM, System Analysis, R&D and Engineering, Marine Power Supply.

Wärtsilän merkittävän panoksen lisäksi hankkeen ohjausryhmässä tutkimusta ohjaavat ja seuraavat AGCO Power, Meyer Turku, KONE ja Vibrol.

Silent Engine on Business Finlandin Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus -rahoituspalvelun kolmivuotinen tutkimushanke, joka alkaa 1. lokakuuta 2022. Business Finland rahoittaa 70 % hankkeen kokonaiskustannuksesta, joka on 1,33 M€. Lopun kattavat hankkeen yritysosapuolet ja Vaasan yliopisto.

Lisätietoa

Hankkeen johtaja: Maciej Mikulski, apulaisprofessori, Vaasan yliopisto, puh. +358 (0)29 449 8591, s-posti maciej.mikulski@uwasa.fi

Merja Kangasjärvi, kehittämispäällikkö, VEBIC/Vaasan yliopisto, puh. +358 (0)29 449 8205, s-posti merja.kangasjarvi@uwasa.fi