ZEM Ecosystem

Tulosperusteiset liiketoimintamallit

Kehitämme taloudellisesti kannattavia liiketoimintamalleja merisektorin ekosysteemille

Wärtsilä haluaa edistää koko ekosysteemin vihreää siirtymää taloudellisesti kannattavien liiketoimintamallien avulla. Laajamittaisen tutkimuksen ja yhteistyön avulla arvioimme erilaisia liiketoimintamalleja, toimitusmalleja sekä vaihtoehtoisia teknologioita.

Päätavoitteemme on luoda liiketoimintamalli, jonka keskiössä on elinkaaren päästöjen vähentäminen, ja joka perustuu riskin ja lisäarvon jakamiseen asiakkaan kanssa. 

Keskeiset tutkimusaiheet:
  • Moottorin ja aluksen polttoainetehokkuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen optimoidun käytön ja laitteistojen kautta
  • Päästövaatimusten täyttäminen (CII, carbon intensity indicator), kyky taata polttoainesäästöt, jotka vaaditaan vaatimusten täyttämiseksi
  • Taloudellisten ja teknisten riskien hallinta ja joustava rahoitusmalli
  • Voimalinjan ja aluksen optimoitu käyttö polttoaineen kulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi
businessmodel_icon

Löydät käynnistyneet ZEM-ekosysteemiprojektit sekä niihin osallistuvat kumppanit Rahoitetut projektit -sivulta.

Ohjeistus ZEM-projektin hakemiseen on esitetty Ekosysteemi-sivulla.

Oletko kiinnostunut liittymään ekosysteemiin? Ota yhteyttä yhteistyön aloittamiseksi!

Ota yhteyttä!

Uutiset ja tapahtumat teemasta Liiketoimintamallit

Business-models-2

Tutkimusaihe esittelyssä: meriliikenteen ekosysteemin päästövähennyksiä edistävien kaupallisten liiketoimintamallien kehittäminen

Wärtsilän Juho Nurmi vetää yhtä Zero Emission Marine -ekosysteemin neljästä tutkimusaiheesta. Tässä teemassa keskitytään luomaan liiketoimintamalleja, joiden avulla kaupallistetaan asiakkaille kehitettyjä ratkaisuja ja ratkotaan tämänhetkisiä ja tulevia käyttöönottoon liittyviä haasteita. Tässä yhteydessä on myös tärkeää noudattaa meriteollisuutta koskevia uusia säädöksiä, joilla määritellään päästörajoituksia ja edistetään kestävää kehitystä.
Lue artikkeli Tutkimusaihe esittelyssä: meriliikenteen ekosysteemin päästövähennyksiä edistävien kaupallisten liiketoimintamallien kehittäminen
Group 916