ZEM-hero-5-v2

Liiketoimintamallit

Business-models-2

Tutkimusaihe esittelyssä: meriliikenteen ekosysteemin päästövähennyksiä edistävien kaupallisten liiketoimintamallien kehittäminen

Wärtsilän Juho Nurmi vetää yhtä Zero Emission Marine -ekosysteemin neljästä tutkimusaiheesta. Tässä teemassa keskitytään luomaan liiketoimintamalleja, joiden avulla kaupallistetaan asiakkaille kehitettyjä ratkaisuja ja ratkotaan tämänhetkisiä ja tulevia käyttöönottoon liittyviä haasteita. Tässä yhteydessä on myös tärkeää noudattaa meriteollisuutta koskevia uusia säädöksiä, joilla määritellään päästörajoituksia ja edistetään kestävää kehitystä.
Lue artikkeli Tutkimusaihe esittelyssä: meriliikenteen ekosysteemin päästövähennyksiä edistävien kaupallisten liiketoimintamallien kehittäminen