ZEM-hero-5-v2

Tutkimusaihe esittelyssä: automatisoituihin ja optimoituihin toimintoihin tarvitaan asiantuntemusta ja erikoistuneita sovelluskehittäjiä

Zero Emisson Marine (ZEM)-ekosysteemin yhtenä tutkimusaiheena laivastoihin ja aluksiin kehitetään automatisoituja ja optimoituja toimintoja meriliikenteen tehokkuuden lisäämiseksi. Kehitystyön tavoitteena on vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä sekä lisätä toimintojen turvallisuutta ja luotettavuutta ottamalla käyttöön uusia älykkäitä teknologioita.

Tutkimusteemaa johtavat Wärtsilä Voyagen Lauri Kovanen ja Henrik Sandsund, jotka kertovat millaiset ekosysteemikumppanit ovat nyt haussa. Ekosysteemin jäsenet voivat yhteistyössä valjastaa uusia teknologioita ja sovelluksia meriliikenteen päästövähennysten nopeuttamiseksi ja elinkaarikustannusten vähentämiseksi.

Tavoitteena rakentaa autonomiaa edistävä vahva ekosysteemi

Kovanen johtaa Wärtsilä Voyagen IoT Data -yksikköä. Hänen tiiminsä kehittää skaalautuvaa pilvialustaa, jonka avulla muun muassa tallennetaan ja prosessoidaan aluksilta kerättyä dataa, jota Wärtsilä Voyagen ratkaisut edelleen hyödyntävät. Henrik Sandsund puolestaan työskentelee Wärtsilä Voyagen strategiatiimissä ja on mukana kehittämässä meriteollisuuden vihreää siirtymää nopeuttavia, innovatiivisia tutkimus- ja kehitysprojekteja.

Kovanen kertoo, että automaation ja optimoinnin kehittäminen on monivaiheinen prosessi, ja hänen tiimissään keskitytään erityisesti modulaariseen data-arkkitehtuuriin. Wärtsilä on avoin muiden osapuolien keräämän datan käyttöön ja kolmansien osapuolien kehittämät sovellukset ovat tervetulleita Wärtsilän ekosysteemiin. Tämän lähestymistavan tarkoituksena on nopeuttaa teollisuudenalan vihreää siirtymää ja edistää myös kaikkein erikoistuneimpiin asiakastarpeisiin tarvittavien sovellusten kehitystyötä.

Sandsund lähestyy tutkimusteemaa Wärtsilä Voyagen strategian kautta. Optimointi ja autonomia ovat tulevaisuudessa Voyagen liiketoiminnan keskeisimpiä alueita ja siksi Voyage haluaa kutsua ZEM-ohjelman kautta yhteistyöhön uusia kumppaneita, joiden tuella saadaan rakennettua vahva ekosysteemi. Näin saamme yhdistettyä voimat kehitystyöhön ja mukaan sekä Wärtsilän että kumppanien osaaminen.

“Uusien toimijoiden kanssa tehtävällä yhteiskehityksellä on vahva potentiaali. Meitä kiinnostaa esimerkiksi uusia datan käyttötapauksia kehittävät toimijat. Tämäntyyppisellä erityisosaamisella opimme ymmärtämään paremmin esimerkiksi alusten dynamiikkaa ja pääsemme ratkomaan haasteita yhdessä. Yhteistyö auttaa meitä kehittämään uusia ratkaisuja ja palveluita nopeammin ja voimme vastata ripeämmin asiakkaidemme vaihteleviin tarpeisiin”, Kovanen toteaa. Yhteistyön ansiosta voimme tarjota entistäkin laajemman tuotevalikoiman asiakkaillemme ja laaja-alaisesti erikoistuneiden kumppaneiden mukanaolo edistää autonomian ja optimoinnin kehitystyötä.

Wärtsilä kutsuu mukaan eri alojen sovelluskehittäjien erikoisasiantuntijuutta

Wärtsilällä toivotaan ZEM-ekosysteemiin mukaan sovelluskehittäjiä, joilla on hyvä ymmärrys tähän tutkimusteemaan kuuluvista käyttötapauksista. Esimerkkinä mahdollisesta kiinnostuksen kohteesta Kovanen mainitsee Edge-teknologian, joka on jatkuvasti kehittyvä alusta ohjelmistoratkaisuille laivan päällä. Täysin uusien sovellusten kehittämisen lisäksi ZEM-ekosysteemissä halutaan hankkia ymmärrystä Edge-alustan skaalautuvuudesta, vakaudesta ja ohjelmistopalveluiden hallinnasta.

Sandsund lisää, että Wärtsilää kiinnostaa myös kartoittaa synergioita muiden isojen toimijoiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi samalla alalla toimivat veturiyritykset tai tutkimusaiheeseen sopivia IoT-teknologioita kehittävät yritykset.

Ekosysteemilähtöisyys madaltaa kynnystä liittyä mukaan yhteiskehitykseen 

Meriteollisuuden edelläkävijä Wärtsilä kehittää uusia teknologioita asiakkaille, jotka ovat halukkaita ottamaan käyttöön uusia ratkaisuja ja digitaalisia teknologioita. Wärtsilä haluaa myös olla helposti lähestyttävä kumppani pienille toimijoille, joilla on erityisalojen osaamista ja jotka voivat tarjota ketteriä ratkaisuja nopeuttamaan   meriteollisuuden vihreää siirtymää.

Sandsund toteaa lopuksi: “Wärtsilässä on pitkät perinteet innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä, ja olemme riittävän suuria saadaksemme aikaan todellisia muutoksia.  Nollapäästöisyys on tekemisemme keskiössä ja teemme lujasti töitä hiilivapaan teollisuuden mahdollistamiseksi. Uskomme myös, että tavoitteet voidaan saavuttaa tiiviillä yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa ja siksi kutsummekin kaikki mukaan ekosysteemin sisäiseen kehitystyöhön.”

Kehitetäänkö yrityksessäsi digitaalisia ratkaisuja meriliikenteen toimintojen automatisointiin tai optimointiin? Ota yhteyttä meihin — ehkä voimme ideoida ja innovoida yhdessä!

Lue lisää automatisoiduista ja optimoiduista operaatioista täältä.