ZEM-hero-5-v2

Tutkimusaihe esittelyssä: ekosysteemin avulla kehitetään vihreiden polttoaineiden käyttöönottoa edistäviä teknologioita

Yksi ZEM-ekosysteemin keskeisistä tutkimusaiheista liittyy vihreiden polttoaineiden käyttöä edistäviin teknologioihin. Tutkimusaiheen vetäjä Kaj Portin Wärtsilästä kertoo, kuinka yrityksen valmistamia moottoreita ja järjestelmiä kehitetään polttoainejoustaviksi.

Tavoitteena tuoda hiilineutraalit tai hiilinegatiiviset polttoaineet merenkulun käyttöön

Wärtsilän Marine Power-liiketoimintayksikössä työskentelevä Kaj Portin, General Manager, Sustainable Fuels & Decarbonisation, vetää Zero Emission Marine (ZEM) -ekosysteemissä tutkimusaihetta, jossa etsitään parhaat vihreän vedyn, vihreän ammoniakin ja muiden vaihtoehtoisten biopolttoaineiden turvallisen käyttöönoton mahdollistavat ratkaisut ja tuotantoteknologiat Wärtsilän kehittämiin moottoreihin ja järjestelmiin.

Portin on tehnyt pitkän uran Wärtsilässä ja hänen toimenkuvaan kuuluu kehittää strategioita, joiden avulla määritellään hiilineutraalien tai hiilinegatiivisten polttoaineiden hyödyntämistä mahdollistavia teknologioita. Uusien teknologioiden avulla edistetään kestävämpää merenkulkua lähitulevaisuudessa.

ZEM-ekosysteemiin haetaan laaja-alaista asiantuntemusta vihreiden polttoaineiden käyttöä edistävien ratkaisujen kehittämisestä

Portin kertoo, että hänen vetämässään tutkimusaiheessa haussa ovat yritykset, joilla on jo kokemusta ja ymmärrystä vihreistä polttoaineista, niiden käyttöönotosta ja turvallisesta käytöstä siten, että uusimmat ja jatkuvasti muuttuvat kasvihuonepäästöihin ja muihin tekijöihin liittyvät säännökset on niissä huomioitu.

Hän korostaa, että yhteistyömahdollisuuksia on alusten moottoriteknologioiden kehittämisen ohessa myös muiden laitteistojen kuten tankkien kehitystyössä. Yhteistyöhön haetaan toimijoita myös kehittämään vihreiden polttoaineiden tuotantoon, kuljetukseen, säilytykseen ja jälkikäsittelyyn liittyviä teknologioita. Kiinnostusta on myös tutkia vaihtoehtoisia raaka-aineita biopolttoaineiden osalta ja bio- ja synteettisten polttoaineiden yhdistämistä.  

Uusien materiaalien kartoitusta Wärtsilän järjestelmiä varten

Tutkimusaiheen alkuvaiheessa kehitetään uusia materiaaliteknologioita. ZEM-ekosysteemin sisäisessä yhteistyössä etsitään ja tunnistetaan Wärtsilän kehittämään laitteistoon ja järjestelmiin yhteensopivia materiaaleja niin, että yrityksen tuotteissa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää vaihtoehtoisia polttoaineita. VTT:n koordinoima MASCOT-projekti (Materials for CO2-neutral processes in resource-intensive industries) on ensimmäinen rahoitusta saanut ZEM-ekosysteemin projekti, ja se edistää omalta osaltaan ensiaskelia tässä tutkimus- ja kehitystyössä.

ZEM-ekosysteemissä tehtävän työn hedelminä Portin visioi erityyppisiä aluksia, joissa on käytössä vaihtoehtoisia polttoaineita hyödyntävät järjestelmät. Kyseessä voisi olla esimerkiksi pilottiprojekti tai testausympäristö, johon kokonaisratkaisu on toteutettu. Portin sanoo lopuksi: “Olemme erittäin motivoituneita näyttämään, että ZEM-ekosysteemissä tehtävän yhteistyön edetessä pystymme osoittamaan kykymme tuottaa konkreettisia lopputuotteita, jotka noudattavat meriliikenteen päästövähennystavoitteita. Haluamme toimia suunnannäyttäjinä kohti kestävää merenkulkua.”

Kehitetäänkö yrityksessäsi ratkaisuja, teknologioita tai prosesseja, jotka edistävät vihreiden polttoaineiden käyttöönottoa? Ota yhteyttä meihin — ehkä voimme ideoida ja innovoida yhdessä!

Lue lisää teknologiaratkaisuista vihreille polttoaineille täältä.