ZEM-hero-5-v2

Tutkimusaihe esittelyssä: taloudellisesti kannattavan vihreiden polttoaineiden tuotannon edistäminen

Wärtsilän Kenneth Widell vetää yhtä Zero Emission Marine -ekosysteemin neljästä tutkimusaiheesta. Tässä osa-alueessa mietitään tapoja, joilla nollapäästöisten polttoaineiden tuotannosta tehdään kannattavaa liiketoimintaa. Widell kertoi meille toiveitaan tämän tutkimusaiheen potentiaalisista partnereista ja sen kunnianhimoisista tavoitteista.

Kenneth Widell on Senior Project Manager Wärtsilän Sustainable Fuels and Decarbonisation -yksikössä. Hän on mukana ekosysteemiprojekteihin liittyvissä aktiviteeteissa ja auttaa löytämään Wärtsilältä oikeat henkilöt, joiden kanssa innovatiiviset yritykset voivat jatkaa keskusteluja kehittämistään ideoista. Widell on myös koko ZEM-ohjelman projektipäällikkö ja huolehtii vihreiden polttoaineiden tuotantoon keskittyvästä teemasta.

Uusiutuvien polttoaineiden käyttöönotto hyödyttää sekä Wärtsilää että niiden loppukäyttäjäasiakkaita

Widell kertoo, että tämän kunnianhimoisen tutkimusteeman tavoitteena on kehittää taloudellisesti kannattavia toimintatapoja uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon. Lopputuloksena on kannattavaa liiketoimintaa Wärtsilälle mutta myös selkeitä hyötyjä loppukäyttäjille. Haasteena on löytää mahdollisimman optimaalinen kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino — Wärtsilä haluaa tehdä uusiutuvista polttoaineista mahdollisimman houkuttelevan vaihtoehdon loppukäyttäjille.

Meriliikenne on näihin päiviin saakka saanut käyttää raskaita fossiilisia polttoaineita, jotka ovat muita polttoaineita edullisempia. Nyt kun fossiilisia polttoaineita aletaan rajoittaa entistä enemmän, myös meriteollisuuden on etsittävä uusia, päästöttömiä vaihtoehtoja, jotta laivat saadaan pidettyä liikkeellä. Kun raskaista polttoaineista pyritään luopumaan, meriliikenne joutuu kilpailemaan muiden käyttäjien kanssa yleisemmin käytössä olevista polttoaineista, joilla kysyntäkin on suurempaa. Tämän seurauksena myös polttoaineiden hinnat nousevat.

Haussa partnereita eri sektoreilta

Widellin mukaan Wärtsilä hakee uusia konsepteja uusiutuvien ja vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotantoon. Uusia ideoita ja innovaatioita kehittävät tahot ja yritykset ovat tervetulleita mukaan edistämään meriteollisuuden vihreää siirtymää; synergioita ja kumppanuuksia saattaa löytyä polttoaineyhtiöistä, isoista ja pienistä polttoaineiden valmistajista, tutkimusorganisaatioista ja loppukäyttäjistä. Konseptit voivat liittyä hiilidioksidin talteenottoon, metanisaatioon, vaihtoehtoisten polttoaineiden varastointiin tai niihin liittyvien komponenttien valmistukseen. Niin uusiutuva vety ja sen johdannaiset, metaanikaasu ja ammoniakkikin kiinnostavat Wärtsilää vaihtoehtoina fossiilisille polttoaineille.

“ZEM-ekosysteemissä on tehtävä lujasti töitä ja hankittava ymmärrystä koko arvoketjusta, jotta vihreiden polttoaineiden tuotannosta saadaan kannattavaa tulevaisuuden liiketoimintaa”, Widell sanoo. Hän toteaa lopuksi: “Olemme vielä aika kaukana siitä, että pääsisimme kokonaan eroon fossiilisista polttoaineista, mutta ainoa tapa tämän siirtymän saavuttamiseksi on, että siirrytään päästöttömiin polttoaineisiin ja tehdään siitä kannattavaa.” Wärtsilä ei pysty tekemään tätä yksin — ekosysteemin jäsenten asiantuntemuksella on tässä iso rooli.

Kehitetäänkö yrityksessäsi vihreiden polttoaineiden tuotantoon liittyviä ratkaisuja ja teknologioita? Ota yhteyttä meihin – ehkä voimme ideoida ja innovoida yhdessä!

Lue lisää vihreistä polttoaineista täältä.