ZEM-hero-5-v2

Avajaistilaisuus käynnisti Wärtsilän johtaman Zero Emission Marine -hankkeen ja ekosysteemin

Virtuaalinen avajaistilaisuus kokosi yhteen lähes 150 eri toimijaa, joilla on yhteinen tavoite kehittää kestäviä teknologiaratkaisuja, joilla vähennetään merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Tapahtuma antoi kattavan katsauksen Zero Emission Marinen (ZEM) missioon ja ekosysteemiyhteistyön mahdollisuuksiin. ZEM:n teemoihin liittyvät esitykset ja työpajat herättivät vilkasta keskustelua ja näkemyksiä vaihdettiin osallistujien kesken. Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa ja ZEM-hankepäällikkö Kenneth Widell Wärtsilästä toivottivat osallistujat tervetulleiksi avajaistapahtumaan. Tapahtuman myötä nelivuotisen hankkeen ekosysteemiyhteistyö on virallisesti alkanut.

Keynote-puhuja Elina Andersson, Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja, onnitteli Zero Emission Marinen liittymistä Business Finlandin rahoittamien veturihankkeiden joukkoon. Yhdessä hankkeet osoittavat suomalaista maailmanluokan meriteollisuusosaamista. Suomen merisektori tarjoaa merkittävän alustan ZEM-hankkeen tuloksille. Andersson muistutti, että kaikkia toimijoita ja teknologioita tarvitaan vauhdittamaan meriteollisuuden yhteistä päästöttömyystavoitetta.

Riku Mäkelä, erityisasiantuntija, innovaatiot ja vienti, Suomen suurlähetystö Singaporessa ja Esa Lindqvist, Business Finlandin johtava ekosysteemiasiantuntija osallistuivat tapahtumaan Singaporesta käsin. He keskustelivat Veturi-ohjelmasta ja siitä, miten se tukee kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Mäkelä ja Lindqvist kannustivat pilotointiin, proof-of-concept-työskentelyyn myös kansainvälisten toimijoiden kanssa. Mäkelä ja Lindqvist tarjosivat tukeaan yhteyksien luomiseen kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Ennen kunkin teeman työpajoihin siirtymistä Jarkko Pellikka, Program Director, Industrial 5G, Nokia kertoi kokemuksiaan Nokian veturihankkeista. Heidän oppinsa menestyksekkäiden, maailmanluokan ekosysteemien rakentamiseen voidaan kiteyttää näin: käyttäkää strategista lähestymistapaa, panostakaa jatkuvaan oppimiseen ja keskittykää ekosysteemin orkestrointiin, eli tarkoituksenmukaisiin toimiin, joilla veturiyritys tuottaa lisäarvoa ekosysteemille.

Työpajoissa perehdyttiin syvällisemmin Zero Emission Marinen teemoihin

Tapahtumassa esiteltiin ZEM-hankkeen neljä keskeistä teemaa ja aiheista keskusteltiin syvällisemmin erillisissä työpajoissa. Teemojen vetäjät johtivat työpajakeskusteluja, joissa keskityttiin teeman keskeisiin tavoitteisiin, haasteisiin ja ekosysteemiltä vaadittavaan osaamiseen. Työpajat antoivat osallistujille mahdollisuuden verkostoitua keskenään ja vaihtaa ajatuksia teemoihin liittyen.

Teknologiat vihreille polttoaineille

Päätavoitteena on edistää ja kehittää käyttökelpoisia moottoritekniikoita vihreillä polttoaineilla (kuten ammoniakki, vety, synteettiset polttoaineet ja biometaani) toimivia moottoreita varten ja tutkia myös energian varastointijärjestelmien mahdollisuuksia. Teeman vetäjä Kaj Portin Wärtsilästä kertoi myös teemaan liittyvistä haasteista, jotka liittyvät moottorin suorituskyky uusilla vaihtoehtoisilla polttoaineilla, siihen miten siirtymistä vihreisiin polttoaineisiin voidaan nopeuttaa sekä uusien polttoaineiden varastointiin ja käsittelyyn liittyviin tarpeisiin. Ekosysteemiin tarvitaan osaamista esimerkiksi mittaustekniikoiden tutkimus- ja kehitystyöhön, uusien materiaalin ja valmistusmenetelmien kehittämiseen polttoaineita varten sekä kokonaisratkaisun eri osa-alueiden yhdistämiseen.

Vihreiden polttoaineiden tuotanto

Teeman vetäjä Kenneth Widell Wärtsilästä esitteli päätavoitteen, joka on mahdollistaa uusien polttoaineiden tuotanto ja infrastruktuuri sekä varmistaa taloudellisesti kannattava siirtymä. Teeman haasteita ovat muun muassa uusien polttoaineiden turvallisuus, kustannukset ja saatavuus. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon polttoaineiden infrastruktuuri ja varastointi sekä se, miten siirtymävaihetta voidaan nopeuttaa säilyttämällä samalla kilpailuetu. Vihreiden polttoaineiden tuotanto edellyttää ekosysteemiltä polttoaineiden turvallisuuteen liittyvää osaamista, innovatiivisia ratkaisuja siirtymäajan polttoaineiden tuottamiseen sekä liiketoimintamalleja, joilla nopeutetaan siirtymäajan polttoaineiden käyttöönottoa.

 Autonomian tason kasvattaminen automatisoitujen ja optimoitujen operaatioiden avulla

Teeman vetäjä Lauri Kovanen Wärtsilästä esitteli teeman päätavoitteen, joka on suunnitella, kehittää ja integroida järjestelmiä, jotka mahdollistavat asteittaisen siirtymisen autonomiseen toimintaan koko navigoinnin, laivan käytön ja automaation aikana tarpeettomien työvaiheiden vähentämiseksi. Haasteena ovat muun muassa alukset, joissa on suuri määrä hyvin erikoistuneita teknisiä järjestelmiä. Alalla ollaan siirtymässä kohti räätälöityjä ratkaisuja, jotka ovat tehty tiettyjä käyttötarkoituksia varten. Merenkulkuala on vielä hyvin perinteinen, minkä takia myös dataan liittyvä teknologia ei ole vielä kovinkaan kehittynyttä. Ekosysteemiltä tarvitaan osaamista muun muassa aluksilla olevien järjestelmien mallintamiseen ja simulointiin, erikoissovellusten kehittämiseen sekä aluksella että verkossa ja reunalaitteiden asiakaskohtaisten IT-järjestelmien integrointiin.

Tulosperusteinen liiketoimintamalli

Juho Nurmi Wärtsilästä on teeman vetäjä ja hän kertoi teeman päätavoitteena olevan taloudellisesti kannattavan liiketoimintamallin luominen merenkulun ekosysteemille. Liiketoimintamallin keskeisenä lopputulema on elinkaaren päästöjen vähentäminen nykyisiä ja kehityksessä olevia teknologioita taloudellisesti kannattavasti hyödyntämällä. Tämän teeman haasteet liittyvät tulosperusteisten liiketoimintamallien kehittämisessä kannustinten, investointien ja hyötyjen yhteensovittamiseen. Nurmi toivoo ekosysteemiltä osaamista ja kokemusta muun muassa tulosperusteisten liiketoimintamallien kehittämisestä yhdessä asiakkaiden kanssa ja aluksen teknologioiden ja käyttäytymisen suorityskyvyn mittaamisesta ja mallintamisesta. Teknologiariskien, kuten päivitettävyyden ja päästöjen suorituskyvyn, hallinta ja hinnoittelu ovat myös tervetullutta osaamista.

Työpajojen jälkeen ZEM:n hanke- ja ekosysteemipäällikkö Kenneth Widell päätti onnistuneen avajaistapahtuman toivottamalla kaikki kiinnostuneet tervetulleeksi liittymään ZEM-ekosysteemiin, jotta yhteistyö saadaan käyntiin. Nyt hanke on virallisesti saatu käyntiin ja työ kohti päästötöntä merenkulkua voi alkaa!

Voit katsoa tapahtuman tallenteet tapahtumasivulta.