ZEM-hero-5-v2

Wärtsilä johtaa merenkulkualaa kohti päästöttömyyttä

Merenkulkuala ei tule muuttumaan hiilineutraaliksi yhdessä yössä, mutta Wärtsilän Zero Emission Marine -hanke pyrkii kiihdyttämään vihreää siirtymää.

”Koko merenkulkuala ei tule muuttumaan hiilineutraaliksi yhdellä kertaa,” sanoo Wärtsilän ZEM-projektipäällikkö Kenneth Widell. ”Kun pystymme osoittamaan, että ympäristöystävälliset ratkaisut ovat kannattavia, voimme kiihdyttää tätä muutosta.”

Zero Emission Marine (ZEM) on Wärtsilän johtama nelivuotinen ekosysteemihanke, joka tähtää merenkulkualan kasvihuonepäästöjen vähentämiseen 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämän lisäksi kaikki ekosysteemin tuotteet ovat hiilineutraaleja tai hiilinegatiivisia vuoteen 2050 mennessä.

ZEM-hankkeella on Business Finlandin myöntämä 20 miljoonan euron rahoitus ja sen tukikohta on Vaasassa, Wärtsilän Sustainable Technology Hub (STH) -teknologiakeskuksessa. Ekosysteemissä vaikuttavat muun muassa polttoainevalmistajat, energiantuottajat, varustamot, logistiikkapalveluiden tarjoajat, tutkimusorganisaatiot ja sääntelyelimet.

Widellin mukaan 99% merenkulkualan käyttämästä energiasta tulee tällä hetkellä uusiutumattomista energianlähteistä. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi ZEM-hanke keskittyy neljään teemaan: uusiin teknologioihin, vihreisiin polttoaineisiin, optimoituihin operaatioihin ja tulosperusteisiin liiketoimintamalleihin.

Kasvihuonekaasupäästöt kuriin yhteistyöllä

ZEM-hankkeen ydinajatus on osallistaa merenkulkualan eri toimijat yhteistyöhön hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.

”Tämä on tärkeää, sillä haasteemme ovat maailmanlaajuisia ja koko merenkulkualan täytyy tehdä yhteistyötä löytääksemme ratkaisuja, joilla voimme vähentää hiilidoksidipäästöjen määrää,” sanoo Wärtsilän ekosysteemikehityksestä vastaava Patrik Malka.

ZEM-projekteista ensimmäiseksi rahoituksen sai MASCOT, jonka kokonaisbudjetti kolmelle vuodelle on 7.2 miljoonaa euroa. Projekti keskittyy materiaaleihin, joita tarvitaan hiilineutraaleissa prosesseissa resursseja kuluttavilla teollisuudenaloilla. Projektia koordinoi VTT ja siihen osallistuvat Wärtsilän lisäksi Andritz, Exote, Metso Outotec, Neste ja Nordic Tank.

”MASCOT-projektissa pyritään kasvattamaan tietopohjaa materiaalien käytettävyyshaasteista ja kestävyydestä teollisuuden uudistuvissa olosuhteissa, sekä kehittämään suunnitelma rappeutumisen ehkäisemiseksi,” kertoo VTT:n tutkimusprofessori Elina Huttunen-Saarivirta.

Haasteemme ovat maailmanlaajuisia ja koko merenkulkualan täytyy tehdä yhteistyötä löytääksemme ratkaisuja, joilla voimme vähentää hiilidoksidipäästöjen määrää.

Patrik Malka, Senior Manager, ekosysteemikehitys, Wärtsilä

”Projektilla halutaan luoda perusta hiilineutraaleille tuotteille ja prosesseille. Tämä tehdään mahdollistamalla niiden käyttöönotto ja jatkuva turvallinen toiminta, jolloin uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy yhteistyökumppaneille sekä koko arvoketjulle. Uusia mahdollisuuksia voivat hyödyntää myös muut suomalaiset yhtiöt, jotka työkentelevät uusien materiaalien, vetytalouden ja kiertotalouden parissa.”

Tuloksista hyötyvät monet sektorit myös merenkulkualan ulkopuolella, kuten materiaalien valmistajat ja niiden loppukäyttäjät logistiikan- , kuljetuksen ja kemianaloilla sekä teknologiatoimittajat selluloosa-, paperi- ja metalliteollisuuden aloilla.

Toinen rahoituksen saanut ZEM-hankkeen projekti on Vaasan yliopiston johtama Silent Engine, joka kasvattaa osaamista merenkulkualan synnyttämän melun ja tärinän hallinnassa, jotta toimiala voisi vastata kiristyviin melupäästövaatimuksiin.

Kolmivuotisella Silent Engine -hankkeella on 1.3 miljoonan euron budjetti. Wärtsilän ja yliopiston lisäksi siihen osallistuvat Meyer Turku, AGCO Power, KONE ja Vibrol, jotka yhdessä kehittävät hiljaisia ja tärinättömiä ratkaisuja vihreää siirtymää varten.

”Erityisesti vety on hyvin reaktiivista, joten se palaa nopeammin kuin perinteiset polttoaineet. Meidän täytyy varmistaa, ettei sen käyttö lisää melu- ja tärinäsaastetta,” Widell kertoo. ”Hankkeen tuottama asiantuntemus nopeuttaa meriteollisuuden siirtymistä hiilineutraaleihin polttoaineisiin.”

Uudet teknologiat edellyttävät yhteistyötä

Malkan mukaan tutkimus- ja innovaatiotyö edellyttää yhteistyötä, jotta uudet teknologiat ja kehitykset hyväksytään markkinoille. ”Meillä on edessämme suurten muutosten aika, jolloin yksittäisen yhtiön voi olla vaikea saada jalansijaa.”

Yhteistyön merkitys korostuu myös nousevien energiahintojen takia, jotka sekä kiihdyttävät innovaatiotyötä että kannustavat entisestään parantamaan nykyisten toimintojen tehokkuutta, Widell lisää.

Kun teemme yhteistyötä ja uskomme yhdessä vihreän siirtymän tärkeyteen ja arvoon, pääsemme eteenpäin ja voimme ottaa seuraavat askeleet kehitystyössä.

Kenneth Widell, ZEM-projektipäällikkö, Wärtsilä

MASCOT ja Silent Engine ovat ensimmäiset, mutta eivät viimeiset projektit ZEM-hankkeessa. Wärtsilä etsii jatkuvasti yhteistyökumppaneita ZEM:in lisäksi muihin hankkeisiin, joilla pyritään tekemään merenkulkualasta tehokkaampaa ja kestävämpää.

Widell uskoo, että vihreään energiaan siirtyminen tulee säännöstelyn sijaan olemaan liiketoimintajohtoista. Tästä syystä ZEM:in kaltaiset projektit ovat äärimmäisen tärkeitä. ”Siinä piilee tämän kaltaisten ekosysteemiprojektien kauneus. Kun teemme yhteistyötä ja uskomme yhdessä vihreän siirtymän tärkeyteen ja arvoon, pääsemme eteenpäin ja voimme ottaa seuraavat askeleet kehitystyössä,” hän jatkaa.

”Jos jonkin liiketoiminta-arvo on todistetusti hyvä ja sijoittajat ovat kiinnostuneita, se vetää lisää toimijoita puoleensa. Ennen pitkää olemme tilanteessa, jossa liiketoimintaa riittää ainoastaan vihreille toimijoille.”

Kirjoittanut
Natalie Marchant