ZEM-hero-5-v2

Tekijä: henna.kontola

Silent Engine stock

Meluttomuutta merelle – meriliikenteeseen yhä hiljaisempia koneistoja

Meriliikenteen melu häiritsee ympäristöä ja vähentää matkustusmukavuutta. Business Finland on myöntänyt rahoituksen Vaasan yliopiston Silent Engine -tutkimushankkeelle, jossa yliopiston VEBIC-tutkimusalustan laboratorioissa kehitetään meluttomia ja tärinättömiä merenkulun ratkaisuja yhdessä teollisuuden kanssa. Tavoitteena on edistää Suomen koneteollisuuden sopeutumista alan tiukentuviin vaatimuksiin ja luoda samalla kestäviä ja kilpailukykyisiä koneistoja.
Lue artikkeli Meluttomuutta merelle – meriliikenteeseen yhä hiljaisempia koneistoja
Green-fuels-2

Tutkimusaihe esittelyssä: taloudellisesti kannattavan vihreiden polttoaineiden tuotannon edistäminen

Wärtsilän Kenneth Widell vetää yhtä Zero Emission Marine -ekosysteemin neljästä tutkimusaiheesta. Tässä osa-alueessa mietitään tapoja, joilla nollapäästöisten polttoaineiden tuotannosta tehdään kannattavaa liiketoimintaa. Widell kertoi meille toiveitaan tämän tutkimusaiheen potentiaalisista partnereista ja sen kunnianhimoisista tavoitteista.
Lue artikkeli Tutkimusaihe esittelyssä: taloudellisesti kannattavan vihreiden polttoaineiden tuotannon edistäminen
Business-models-2

Tutkimusaihe esittelyssä: meriliikenteen ekosysteemin päästövähennyksiä edistävien kaupallisten liiketoimintamallien kehittäminen

Wärtsilän Juho Nurmi vetää yhtä Zero Emission Marine -ekosysteemin neljästä tutkimusaiheesta. Tässä teemassa keskitytään luomaan liiketoimintamalleja, joiden avulla kaupallistetaan asiakkaille kehitettyjä ratkaisuja ja ratkotaan tämänhetkisiä ja tulevia käyttöönottoon liittyviä haasteita. Tässä yhteydessä on myös tärkeää noudattaa meriteollisuutta koskevia uusia säädöksiä, joilla määritellään päästörajoituksia ja edistetään kestävää kehitystä.
Lue artikkeli Tutkimusaihe esittelyssä: meriliikenteen ekosysteemin päästövähennyksiä edistävien kaupallisten liiketoimintamallien kehittäminen
Automated-operations-2

Tutkimusaihe esittelyssä: automatisoituihin ja optimoituihin toimintoihin tarvitaan asiantuntemusta ja erikoistuneita sovelluskehittäjiä

Zero Emisson Marine (ZEM)-ekosysteemin yhtenä tutkimusaiheena laivastoihin ja aluksiin kehitetään automatisoituja ja optimoituja toimintoja meriliikenteen tehokkuuden lisäämiseksi. Kehitystyön tavoitteena on vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä sekä lisätä toimintojen turvallisuutta ja luotettavuutta ottamalla käyttöön uusia älykkäitä teknologioita.
Lue artikkeli Tutkimusaihe esittelyssä: automatisoituihin ja optimoituihin toimintoihin tarvitaan asiantuntemusta ja erikoistuneita sovelluskehittäjiä