ZEM-hero-5-v2

Zero Emission Marine -ekosysteemi kokoontui vuosiseminaariin jakamaan oivalluksia

Wärtsilän johtama Zero Emission Marine (ZEM) -ekosysteemiohjelma käynnistyi virallisesti huhtikuussa, ja sen jälkeen ZEM on ottanut merkittäviä askelia kohti tavoitettaan vähentää meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja ekosysteemiajattelua. Yhteistyö eri partnereiden kanssa uusien ratkaisujen keksimiseksi tekee ZEM:sta edelläkävijän sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa että vahvan ekosysteemin rakentamisessa.

ZEM järjesti 17.11. ensimmäinen vuotuisen seminaarinsa Wärtsilän Sustainable Technology Hubissa (STH) Vaasassa. Tilaisuus kokosi noin 80 ekosysteemin jäsentä sekä paikan päälle että etänä kuuntelemaan kuluneen vuoden oppeja ja jakamaan oivalluksia yhdessä. Tilaisuuden avasi Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Juha Kytölä.

Juha Kytölä

”Innovaatiokumppanuudet ovat meille erittäin tärkeitä. Tarvitsemme läpinäkyvyyttä, innovatiivisuutta ja yhteistyötä, jotta voimme löytää uusia tapoja tehdä edistystä ja läpimurtoja, jotka palvelevat ympäristöä ja koko maailmaa. Veturi-ohjelma on ainutlaatuinen mahdollisuus ja palvelee tätä tarkoitusta erittäin hyvin”, Kytölä sanoi.

Victoria Karlsson & Kenneth Widell

Kenneth Widell, Senior Project Manager ja Victoria Karlsson, Project Management Specialist Wärtsilän ZEM-tiimistä kertoivat, miten ekosysteemi on kehittynyt ensimmäisen vuoden aikana.

ZEM:ssa on jo neljä käynnissä olevaa ekosysteemiprojektia. MASCOT, Silent Engine ja CASEMATE saivat rahoituksen Business Finlandin huhtikuun hakukierroksella. Hiljattain myös VTT:n koordinoima Green Engine CFD -hanke sai rahoituksen ensimmäisenä projektina syyskuun hakukierrokselta.

”Kaikissa näissä projekteissa yritykset ja tutkimuslaitokset luovat yhdessä ratkaisuja erityisiin haasteisiin liittyen merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen”, Widell sanoo.

Fokus kumppaneissa

Pekka Pohjanne

Ekosysteemikumppanit olivat suuressa roolissa tapahtumassa ja he esittelivät ZEM-projektejaan. MASCOT-projekti oli ensimmäinen rahoituksen saanut ZEM-ekosysteemiprojekti ja tapahtumassa VTT:n Pekka Pohjanne, Lead, Materials for new energy technologies kertoi projektista lisää. MASCOT vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiin materiaalien käytettävyyshaasteisiin.

”Yhteistyö on avainasemassa MASCOTissa. MASCOT palvelee vety- ja kiertotalouden suuria haasteita. Alueet, joihin keskitymme, eroavat toisistaan, mutta näiden alueiden ja kumppaneiden välillä on silti vahva side”, Pohjanne kertoo.

Maciej Mikulski

Meriliikenteen melu häiritsee ympäristöä ja vähentää matkustusmukavuutta. Silent Engine -projektin meille esitteli Vaasan yliopiston apulaisprofessori Maciej Mikulski. Projektissa kehitetään meluttomia ja tärinättömiä merenkulun ratkaisuja yhdessä teollisuuden kanssa. Tavoitteena on edistää Suomen koneteollisuuden sopeutumista alan tiukentuviin vaatimuksiin ja luoda samalla kestäviä ja kilpailukykyisiä koneistoja. Silent Engine tuo meriliikenteeseen yhä hiljaisempia koneistoja ja näin ollen meluttomuutta merelle.

Juho Könnö

Seuraavaksi tapahtumassa kuultiin lisää Oulun yliopiston koordinoimasta CASEMATE-projektista. CASEMATE kehittää uusia nollahiilisiin polttoaineisiin perustuvia moottoreita mallipohjaisen järjestelmäsuunnittelun (Model Based System Engineering, MBSE) avulla.

”CASEMATEn tarkoituksena on tuoda yhteen järjestelmäsuunnittelu ja uusien polttoaineiden haasteet”, sanoo professori Juho Könnö Oulun yliopistosta.

Uusien päästöttömien polttoaineiden käyttäminen asettaa uudenlaisia haasteita moottorikehitykselle, koska niistä ei ole kovin paljon aiempaa tietämystä. Sekä ympäristö että talous hyötyvät kehitystyöstä, jonka tuloksena syntyy entistä parempia, maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin vastaavia tuotteita.
Kaikki meneillään olevat ekosysteemiprojektit tukevat Zero Emission Marinen visioita, ja on jännittävää nähdä, mitä näissä projekteissa saadaan aikaan tulevaisuudessa.


Veturin mahdollisuudet

Tero Ijäs

Business Finland myönsi 15. joulukuuta 2021 20 miljoonan euron rahoituksen Zero Emission Marine -hankkeelle ja Wärtsilästä tuli Veturiyritys. Veturiyritys on alansa johtava, globaalisti toimiva yritys, joka on halukas ja kykenevä ratkaisemaan suuria haasteita ja aktivoimaan ekosysteemiä globaalisti kehittääkseen kilpailuetua ja vauhdittaakseen vientiä.

Tapahtumassa oli myös Business Finlandin ekosysteemijohtaja Tero Ijäs kertomassa, millaisia vaikutuksia Veturi-instrumentilla on jo ollut.

”Olemme käynnistäneet tähän mennessä 12 Veturiekosysteemiä. Hankkeet ovat varsin erilaisia ja keskittyvät erilaisiin haasteisiin”, Ijäs kertoo.

Onnistuessaan nämä hankkeet johtavat suuriin investointeihin, liikevaihdon, vienti- ja verotulojen kasvuun, uusiin työpaikkoihin ja myönteisiin ympäristövaikutuksiin.


Hyvää edistystä ekosysteemissä

ZEM koostuu neljästä keskeisestä teemasta, joita vetävät Wärtsilän asiantuntijat: Uusia teknologioita johtaa Kaj Portin, Vihreitä polttoaineita Kenneth Widell, Optimoituja operaatioita Lauri Kovanen ja Henrik Sandsund ja Liiketoimintamalleja Juho Nurmi. Tapahtumassa kuulimme teemojen vetäjien päivitykset siitä, miten työ hankkeessa on käynnistynyt.

Uudet teknologiat -teemassa on jo neljä käynnissä olevaa ekosysteemihanketta. Teema keskittyy moottoriteknologioihin, jotka ovat vahvasti Wärtsilän ydinosaamista. Muilla teemoilla ei ole vielä rahoitettuja ekosysteemiprojekteja, mutta projekti-ideoista on keskusteltu paljon, ja toivottavasti niistä syntyy pian konkreettisia rahoitettuja ekosysteemiprojekteja.

Ryhmäkuva seminaariväestä


Oppeja muilta

Kahvitauon jälkeen oli aika ottaa oppia muiden onnistumisista ja kuulla, mitkä tarvitaan hedelmälliseen yhteistyöhön. Nokian Jarkko Pellikka, Director, Industrial 5G, Mobile Networks, liittyi tapahtumaan etänä ja kertoi Nokian Veturiohjelmien positiivisista tuloksista.

”Näemme ekosysteemiyhteistyön hyvin systemaattisena tapana ajaa tavoitteita, jotka eivät ole ominaisia vain Veturiohjelmalle, vaan myös Nokialle ja ekosysteemikumppaneille. On tärkeää jakaa sama visio ja suunta. Jotta voimme todella menestyä, meillä on oltava hyvä ymmärrys tärkeimmistä prioriteeteista liiketoiminnan kannalta. Tämä kaikki johtaa ekosysteemistrategian tärkeyteen ja siihen, miten ekosysteemi suunnitellaan ja miten sitä orkestroidaan”, Pellikka sanoo.

Saimme kuulla myös hankkeesta nimeltä H-Flex-E (Hydrogen-Flexibility-Energy), jonka esitteli Hans-Alexander Öst, Sähkökauppayksikön johtaja Vaasan Sähköstä. Kyseessä on Vaasan Sähkön, EPV Energian, Vaasan kaupungin ja Wärtsilä Finlandin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on rakentaa Vaasaan niin sanottu Power-to-X-to-Power -järjestelmä. Systeemi mahdollistaa uudenlaisen tavan varastoida uusiutuvaa energiaa. Tarkoitus on tuottaa uusiutuvasta energiasta vetyä, joka varastoidaan ja käytetään myöhemmin polttoaineena sähköntuotannossa.

Östin mielestä menestyäkseen hankkeen kumppaneilla on oltava yhteinen tavoite ja yhteinen näkemys tulevaisuudesta: hiilineutraalius. Loppujen lopuksi kyse on luottamuksesta ja avoimesta vuoropuhelusta – sen avulla tällaiset yhteistyöhankkeet voivat todella onnistua.


Edessä jännittävä tulevaisuus

Tapahtuman lopussa kuulimme myös kolme mielenkiintoista ”pitchiä” mahdollisista ZEM-ekosysteemiprojekteista. ZEM etsii jatkuvasti lisää ekosysteemikumppaneita ja -projekteja, jotka jakavat visiomme päästöttömästä merenkulusta.

Tapahtuma todella osoitti miten hienoa on kokoontua ekosysteemin kanssa kasvotusten keskustelemaan. Esitysten aikana saimme paljon hyviä kysymyksiä yleisöltä. Myös etäosallistujat saivat esittää kysymyksiä, ja oli hienoa huomata, että monet osallistuivat tilaisuuteen myös etänä.

Kenneth Widell ja Victoria Karlsson päättivät tilaisuuden ja muistuttivat, että seuraava Business Finlandin rahoitushaun takaraja on 13.1.2023. Ensi vuonna ZEM keskittyy enemmän kumppanuuksiin yritysten, asiakkaiden ja toimittajien kanssa, sillä suunnitellusti vuonna 2022 keskityttiin lähinnä käynnistyviin tutkimushankkeisiin, jotka yleensä kestävät pidempään.

Zero Emission Marine -tiimi haluaa kiittää kaikkia osallistumisesta seminaariin ja erityiskiitos kaikille päivän upeille puhujille! Jatketaan yhteistyötä ja toivottavasti tapaamme pian!

Jäikö tapahtuma välistä? Voit katsoa tallenteen täältä.

Onko sinulla projekti-idea? Ota meihin yhteyttä verkkosivujen kautta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen zem.ecosystem(at)wartsila.com milloin tahansa projekti-ideointiin liittyen!