ZEM-hero-5-v2

Uutiset

Green-fuels-2

Tutkimusaihe esittelyssä: taloudellisesti kannattavan vihreiden polttoaineiden tuotannon edistäminen

Wärtsilän Kenneth Widell vetää yhtä Zero Emission Marine -ekosysteemin neljästä tutkimusaiheesta. Tässä osa-alueessa mietitään tapoja, joilla nollapäästöisten polttoaineiden tuotannosta tehdään kannattavaa liiketoimintaa. Widell kertoi meille toiveitaan tämän tutkimusaiheen potentiaalisista partnereista ja sen kunnianhimoisista tavoitteista.
Lue artikkeli Tutkimusaihe esittelyssä: taloudellisesti kannattavan vihreiden polttoaineiden tuotannon edistäminen
Business-models-2

Tutkimusaihe esittelyssä: meriliikenteen ekosysteemin päästövähennyksiä edistävien kaupallisten liiketoimintamallien kehittäminen

Wärtsilän Juho Nurmi vetää yhtä Zero Emission Marine -ekosysteemin neljästä tutkimusaiheesta. Tässä teemassa keskitytään luomaan liiketoimintamalleja, joiden avulla kaupallistetaan asiakkaille kehitettyjä ratkaisuja ja ratkotaan tämänhetkisiä ja tulevia käyttöönottoon liittyviä haasteita. Tässä yhteydessä on myös tärkeää noudattaa meriteollisuutta koskevia uusia säädöksiä, joilla määritellään päästörajoituksia ja edistetään kestävää kehitystä.
Lue artikkeli Tutkimusaihe esittelyssä: meriliikenteen ekosysteemin päästövähennyksiä edistävien kaupallisten liiketoimintamallien kehittäminen
Automated-operations-2

Tutkimusaihe esittelyssä: automatisoituihin ja optimoituihin toimintoihin tarvitaan asiantuntemusta ja erikoistuneita sovelluskehittäjiä

Zero Emisson Marine (ZEM)-ekosysteemin yhtenä tutkimusaiheena laivastoihin ja aluksiin kehitetään automatisoituja ja optimoituja toimintoja meriliikenteen tehokkuuden lisäämiseksi. Kehitystyön tavoitteena on vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä sekä lisätä toimintojen turvallisuutta ja luotettavuutta ottamalla käyttöön uusia älykkäitä teknologioita.
Lue artikkeli Tutkimusaihe esittelyssä: automatisoituihin ja optimoituihin toimintoihin tarvitaan asiantuntemusta ja erikoistuneita sovelluskehittäjiä
New-technologies-2

Tutkimusaihe esittelyssä: ekosysteemin avulla kehitetään vihreiden polttoaineiden käyttöönottoa edistäviä teknologioita

Yksi ZEM-ekosysteemin keskeisistä tutkimusaiheista liittyy vihreiden polttoaineiden käyttöä edistäviin teknologioihin. Tutkimusaiheen vetäjä Kaj Portin Wärtsilästä kertoo, kuinka yrityksen valmistamia moottoreita ja järjestelmiä kehitetään polttoainejoustaviksi.
Lue artikkeli Tutkimusaihe esittelyssä: ekosysteemin avulla kehitetään vihreiden polttoaineiden käyttöönottoa edistäviä teknologioita
vtt-aerial-shot-winding-road-through-forest

Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimus sai merkittävän tutkimus- ja kehitysrahoituksen Business Finlandilta

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen MASCOT-projektille, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiin materiaalien käytettävyyshaasteisiin ja luo tietopohjan niiden luotettavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.
Lue artikkeli Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimus sai merkittävän tutkimus- ja kehitysrahoituksen Business Finlandilta
Finnish archipelago between Turku and Marienhamn.

Wärtsilä käynnistää Suomessa kunnianhimoisen tutkimus- ja kehityshankkeen kohti päästötöntä merenkulkua

Wärtsilä käynnistää maailmanluokan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeen nollapäästöisen merenkulun edistämiseksi yhdessä lähes 200 toimijan kanssa. Business Finland on myöntänyt hankkeelle 20 miljoonan euron rahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa.
Lue artikkeli Wärtsilä käynnistää Suomessa kunnianhimoisen tutkimus- ja kehityshankkeen kohti päästötöntä merenkulkua